Game Jam-bidrag

(Web-gl, play in browser)


Unity-prototyper

VR-socket och interactions

Uptime Tycoon - prototyp, maintenance-sim, ai-arbetare

Lawn-mower prototyp

Weed-wacker prototyp

Handjagarprototyp

3D Printer i Unity, konverterat .STEP (CAD)-fil till .OBJ och .FBX

2-axlad "bofors"-kanon, med target finding, inriktning och avfyrning