1. 20.20 18
2. 30 45
3. 55 45
4. 56 46
5. 56 46
6. 57 47
7. 58 48
8. 59 49
9. 60 50
10. 61 51
11. 55 45
12. 55 45
13. 55 45
14. 999 999
15. 45 54
16. 45 32
17. 11 22
18. 33 45
19. 235 688
20. blabla blobblob
21. jag vill i strängar h
22. maxvärde? 123456789
23. 1234567901
24. 10 siffror hmm
25. abcdefghij abcdefghij
26. Type varchar(10
27. begränsar till 10
28. 33 34
29. 11 67
30. 78 99
31. 45 111
32. 33 999
33.
34.