1. 20.20 18
2. 30 45
3. 55 45
4. 56 46
5. 56 46
6. 57 47
7. 58 48
8. 59 49
9. 60 50
10. 61 51
11. 55 45
12. 55 45
13. 55 45
14. 999 999
15. 45 54
16. 45 32
17. 11 22
18. 33 45
19. 235 688
20. blabla blobblob
21. jag vill i strängar h
22. maxvärde? 123456789
23. 1234567901
24. 10 siffror hmm
25. abcdefghij abcdefghij
26. Type varchar(10
27. begränsar till 10
28. 33 34
29. 11 67
30. 78 99